IWCA ለጽሑፍ ማዕከል ምሁራንን እና ስኮላርሺፕን ለመደገፍ ቁርጠኛ ነው ፡፡

የ IWCA አባላት የሚከተሉትን ድጋፎች ለማግኘት ማመልከት ይችላሉ- የ IWCA ምርምር ግራንት, የ IWCA መመረቂያ ግራንት, የቤን ራፎት ምረቃ ምርምር ግራንት, እና የጉዞ ስጦታዎች.

IWCA የሚከተሉትን ሽልማቶች በየአመቱ ይሰጣል- የላቀ ጽሑፍ ሽልማት, የላቀ የመጽሐፍ ሽልማት, እና የወደፊቱ የመሪዎች ሽልማት.

የሙሪል ሃሪስ የላቀ አገልግሎት ሽልማት በአመታት ውስጥ እንኳን ይሰጣል ፡፡