Bəylər

Dərnəyin Əsasnaməsinə klikləməklə əldə etmək olar Beynəlxalq Yazı Mərkəzləri Dərnəyi Əsasnaməsi.

IWCA Konstitusiyası

Dərnəklərin Nizamnaməsi üzərinə klikləməklə tanış ola bilərsiniz Beynəlxalq Yazı Mərkəzləri Birliyinin Nizamnaməsi.

İyul 1, 2013

Maddə I: Ad və Məqsəd

Bölmə 1: Təşkilatın adı bundan sonra IWCA adlandırılacaq Beynəlxalq Yazı Mərkəzləri Birliyi olacaqdır.

Bölmə 2: Milli İngilis Müəllimləri Şurasının (NCTE) bir toplantısı olaraq, IWCA yazı mərkəzlərinin təqaüd və peşə inkişafını aşağıdakı yollarla dəstəkləyir və dəstəkləyir: 1) tədbirlərə və konfranslara sponsorluq etmək; 2) irəli təqaüd və tədqiqat; 3) yazı mərkəzləri üçün peşəkar mənzərəni artırmaq.

Maddə II: Üzvlük

Bölmə 1: Üzvlük haqqı ödəyən hər bir şəxs üçün açıqdır.

Bölmə 2: Rüsumlar strukturu Əsasnamələrdə veriləcəkdir.

Maddə III: İdarəetmə: Məmurlar

Bölmə 1: Məmurlar keçmiş prezident, prezident, vitse-prezident (altı illik ardıcıllıqla prezident və keçmiş prezident olur), xəzinədar və katib olacaqlar.

Bölmə 2: Məmurlar VIII Maddədə göstərildiyi kimi seçiləcəklər.

Bölmə 3: Vəzifə vakansiyanı doldurmadıqda, vəzifə şərtləri seçkidən sonra NCTE İllik Konvensiyasından dərhal sonra başlayır (bax. Maddə VIII).

Bölmə 4: Prezident müavinləri-prezident-keçmiş prezident varisliyi üçün səlahiyyət müddəti hər bir ofisdə iki il olacaq, yenilənə bilməz.

Bölmə 5: Katib və xəzinədarın səlahiyyət müddətləri iki ildir yenilənə bilər.

Bölmə 6: Məmurlar səlahiyyət müddətində IWCA və NCTE üzvlüyünü qorumalıdırlar.

Bölmə 7: Bütün Məmurların vəzifələri Əsasnamədə göstərilən vəzifələr olacaqdır.

Bölmə 8: Seçilən Zabit, digər Məmurların yekdil tövsiyəsi və İdarə Heyətinin üçdə ikisinin səsi ilə kifayət qədər səbəbə görə vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər.

Maddə IV: İdarəetmə: İdarə heyəti

Bölmə 1: İdarə Heyəti, Bölgə, Xüsusi Seçki və Xüsusi Dairə Nümayəndələrini daxil etməklə üzvlüyün geniş təmsil olunmasını təmin edəcəkdir. Regional nümayəndələr təyin olunur (bax Bölmə 3); Böyük və Xüsusi Dairədə Nümayəndələr Əsasnamədə göstərildiyi kimi seçilir.

Bölmə 2: İdarə Heyətinin seçmə müddətləri iki ildir, yenilənə bilər. Şərtlər pilləli olmalıdır; daha sarsıdıcı olmaq üçün müddət müddəti Əsasnamədə göstərildiyi kimi müvəqqəti tənzimlənə bilər.

Bölmə 3: Regional filiallar bölgələrindən bir nümayəndə təyin etmək və ya İdarə Heyətinə seçmək hüququna malikdirlər.

Bölmə 4: Prezident səsvermə hüququ olmayan İdarə Heyətinin üzvlərini Əsasnamədə göstərildiyi kimi tamamlayıcı təşkilatlardan təyin edəcəkdir.

Bölmə 5: İdarə heyəti üzvləri səlahiyyət müddəti ərzində IWCA üzvlüyünü qorumalıdırlar.

Bölmə 6: Seçilən və ya təyin olunan bütün İdarə Heyəti üzvlərinin vəzifələri Əsasnamədə müəyyən edilmişdir.

Bölmə 7: Zabitlərin yekdil tövsiyəsi və İdarə Heyətinin üçdə ikisinin səsi ilə seçilən və ya təyin olunmuş İdarə Heyətinin üzvü kifayət qədər səbəbdən vəzifəsindən kənarlaşdırıla bilər.

Maddə V: İdarəetmə: Komitələr və İşçi Qruplar

Bölmə 1: Daimi komitələrə Əsasnamədə ad veriləcəkdir.

Bölmə 2: Alt komitələr, işçi qruplar və digər işçi qruplar Zabitlər tərəfindən yaradılan və tapşırılan Prezident tərəfindən tapşırılacaq.

Maddə VI: İclaslar və tədbirlər

Bölmə 1: Konfranslar Komitəsinin rəhbərliyi altında IWCA nizamnamədə göstərildiyi kimi mütəmadi olaraq peşəkar inkişaf tədbirlərinə sponsorluq edəcəkdir.

Bölmə 2: Tədbirin aparıcıları İdarə Heyəti tərəfindən təsdiqlənir və Əsasnamədə göstərilən prosedurlara uyğun olaraq seçilir; ev sahibləri ilə IWCA arasındakı əlaqə Əsasnamədə ətraflı şəkildə göstəriləcəkdir.

Bölmə 3: Üzvlüyün Ümumi Yığıncağı IWCA Konfranslarında keçiriləcəkdir. Mümkün qədər IWCA CCCC və NCTE-də də açıq görüşlər keçirəcəkdir. Digər ümumi iclaslar İdarə Heyətinin qərarına əsasən keçirilə bilər.

Bölmə 4: İdarə heyəti, mümkünsə iki ayda bir, ancaq ildə iki dəfədən az olmayaraq toplanacaq; bir kvorum, ən azı üç zabit daxil olmaqla İdarə Heyəti üzvlərinin əksəriyyəti kimi müəyyən edilir.

Maddə VII: Səsvermə

Bölmə 1: Bütün fərdi üzvlər Zabitlərə, seçilmiş İdarə Heyətinin üzvlərinə və konstitusiya dəyişikliklərinə səs vermək hüququna malikdirlər. Konstitusiyada və ya Əsasnamədə başqa bir yerdə göstərildiyi hallar istisna olmaqla, bir hərəkət üçün verilən qanuni səslərin sadə əksəriyyəti tələb olunacaqdır.

Bölmə 2: Səsvermə prosedurları Əsasnamədə göstəriləcəkdir.

Maddə VIII: Namizədlər, Seçkilər və Vakansiyalar

Bölmə 1: Katib namizəd irəli sürəcək; namizədlər özlərini təqdim edə bilər və ya hər hansı bir üzv, namizəd olmağa razı olan başqa bir üzv irəli sürə bilər. Seçicilərin hər hansı bir vəzifə üçün ən az üç namizəd arasından seçim edə biləcəyini sığortalamaq üçün səy göstəriləcəkdir.

Bölmə 2: Uyğun olmaq üçün namizədlər yaxşı mövqedə IWCA üzvü olmalıdırlar.

Bölmə 3: Seçkilərin cədvəli Əsasnamədə göstəriləcəkdir.

Bölmə 4: Prezident vəzifəsi müddətdən əvvəl boşalırsa, keçmiş prezident yeni vitse-prezidentin seçilə biləcəyi növbəti seçkilərə qədər vəzifəni yerinə yetirəcəkdir. Zabitlərin illik dəyişikliyində oturan vitse-prezident sədrliyi qəbul edəcək və keçmiş prezident keçmiş prezidentliyi tamamlayacaq və ya ofis boş qalacaq (bax: Bölmə 5).

Bölmə 5: Başqa bir Məmur vəzifəsi müddətdən əvvəl boşalırsa, qalan Məmurlar növbəti illik seçkilərə qədər müvəqqəti təyin ediləcəklər.

Bölmə 6: Bölgə təmsilçisi vəzifələri müddətdən əvvəl boşalırsa, bağlı bölgə prezidentindən yeni bir nümayəndə təyin etməsi istənəcəkdir.

Maddə IX: Bağlı Regional Yazı Mərkəzləri Dərnəkləri

Bölmə 1: IWCA, Qanunvericilikdə göstərilən regional yazı mərkəzləri birliklərini öz tərəfdaşları kimi tanıyır.

Bölmə 2: Tərəfdaşlar istənilən vaxt iştirak statusundan imtina edə bilərlər.

Bölmə 3: Üzvlük statusu üçün müraciət edən yeni bölgələr İdarə Heyətinin səs çoxluğu ilə təsdiqlənir; müraciət prosesi və meyarları Əsasnamədə göstərilmişdir.

Bölmə 4: Bütün regional filiallar bölgələrindən bir nümayəndə təyin etmək və ya İdarə Heyətinə seçmək hüququna malikdirlər.

Bölmə 5: Ehtiyacı nümayiş etdirən yaxşı vəziyyətdə olan bölgələr, Qaydalarla göstərildiyi kimi bölgə fəaliyyətləri üçün qrant və ya digər dəstək üçün IWCA-ya müraciət edə bilərlər.

Maddə X: Nəşrlər

Bölmə 1: Yazı Mərkəzi Jurnalı IWCA-nın rəsmi nəşridir; redaksiya heyəti Əsasnamədə göstərilən prosedurlara uyğun olaraq seçilir və İdarə Heyəti ilə işləyir.

Bölmə 2: The Laboratoriya bülleteninin yazılması IWCA-nın bağlı nəşridir; redaksiya heyəti İdarə Heyəti ilə Əsasnamədə göstərilən prosedurlara uyğun olaraq işləyir.

Maddə XI: Maliyyə və maliyyə münasibətləri

Bölmə 1: Əsas gəlir mənbələri, üzvlük haqları və IWCA tərəfindən maliyyələşdirilən tədbirlərdən, Əsasnamələrdə göstərildiyi kimi gəlirləri əhatə edir.

Bölmə 2: Bütün vəzifəli şəxslər, Qanunvericilikdə göstərilən şərtlərə görə təşkilat adından maliyyə müqavilələri bağlamaq və xərcləri ödəmək səlahiyyətinə malikdirlər.

Bölmə 3: Bütün gəlir və xərclər, Qeyri-kommersiya statusu ilə əlaqəli bütün IRS qaydalarına uyğun olaraq Xəzinədar tərəfindən uçota alınacaq və hesabat veriləcəkdir.

Bölmə 4: Təşkilat ləğv edilərsə, Məmurlar IRS qaydalarına uyğun olaraq aktivlərin paylanmasına nəzarət edəcəklər (bax Maddə XIII, Bölmə 5).

Maddə XII: Konstitusiya və Əsasnamələr

Bölmə 1: IWCA, təşkilatın prinsiplərini əks etdirən bir Konstitusiya və tətbiqetmə prosedurlarını əks etdirən bir sıra Əsasnamələri qəbul edib saxlamalıdır.

Bölmə 2: Konstitusiyaya və ya Əsasnaməyə dəyişikliklər 1) İdarə Heyəti tərəfindən təklif edilə bilər; 2) IWCA Ümumi Yığıncağında iştirak edən üzvlərin üçdə ikisinin səsi ilə; və ya 3) iyirmi üzv tərəfindən imzalanaraq Prezidentə göndərilən vəsatətlərlə.

Bölmə 3: Anayasadakı dəyişikliklər üzvlüyün verdiyi qanuni səslərin üçdə ikisi səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

Bölmə 4: Əsasnamələrin qəbulu və onlara dəyişikliklər İdarə Heyətinin üçdə iki səs çoxluğu ilə qəbul edilir.

Bölmə 5: Səsvermə prosedurları VII maddədə nəzərdə tutulmuşdur.

Maddə XIII: Vergidən azad statusu qorumaq üçün IRS qaydaları

IWCA və onun filialları Daxili Gəlir Məcəlləsinin 501 (c) (3) bölməsində təsvir olunan bir Təşkilat olaraq azad edilməli olan tələblərə əməl etməlidirlər:

Bölmə 1: Sözügedən təşkilat müstəsna olaraq xeyriyyə, dini, təhsil və ya elmi məqsədlər üçün, o cümlədən bu məqsədlə Daxili Gəlir Məcəlləsinin 501 (c) (3) bəndinə uyğun təşkilatlara paylamalar edilməsi və ya gələcək federal vergi kodunun müvafiq hissəsi.

Bölmə 2: Təşkilatın xalis qazancının heç bir hissəsi üzvlərin, qəyyumların, vəzifəli şəxslərin və ya digər xüsusi şəxslərin xeyrinə işləməyəcək və ya bölüşdürülə bilməz, yalnız təşkilatlar, xidmətlər üçün ağlabatan kompensasiya ödəmək səlahiyyətinə və səlahiyyətinə sahib olmalıdırlar. bu Konvensiyanın 1-ci hissəsində və bu konstitusiyanın __1__-ci maddəsində göstərilən məqsədlərə uyğun olaraq ödənişlər və paylamalar etmək.

Bölmə 3: Təşkilatın fəaliyyətinin əhəmiyyətli bir hissəsi təbliğat aparmaq və ya başqa bir şəkildə qanunvericiliyə təsir göstərməyə cəhd etmək olmaz və təşkilat heç bir siyasi kampaniyada iştirak etməməli və ya müdaxilə etməməlidir (bəyanatların dərc edilməsi və ya yayılması daxil olmaqla). hər hansı bir dövlət vəzifəsinə namizəd adından və ya müxalif olaraq.

Bölmə 4: Bu maddələrin başqa bir müddəasına baxmayaraq, təşkilat (a) Daxili Gəlirin 501 (c) (3) bəndinə əsasən federal gəlir vergisindən azad olan bir təşkilat tərəfindən həyata keçirilməsinə icazə verilməyən başqa fəaliyyət göstərməyəcəkdir. Kod və ya gələcək federal vergi məcəlləsinin müvafiq bölməsi və ya (b) Daxili Gəlir Məcəlləsinin 170 (c) (2) bəndinə əsasən vergiləri çıxılan bir təşkilat tərəfindən və ya gələcək federal vergilərin müvafiq hissəsinə kod.

Bölmə 5: Təşkilat ləğv edildikdən sonra, aktivlər Daxili Gəlir Məcəlləsinin 501 (c) (3) -ci hissəsinin və ya gələcək federal vergi məcəlləsinin müvafiq bölməsinin mənası daxilində bir və ya daha çox azad məqsəd üçün paylanmalıdır. ictimai məqsəd üçün federal hökumətə və ya bir əyalətə və ya yerli hökumətə paylanılır. Bu qədər sərəncam verilməyən hər hansı bir əmlak, yalnız təşkilatın əsas ofisinin yerləşdiyi ölkənin səlahiyyətli Məhkəməsi tərəfindən, yalnız bu məqsədlər üçün və ya bu Məhkəmə tərəfindən müəyyənləşdirildiyi kimi, bu təşkilat və ya təşkilatlara veriləcəkdir. yalnız bu cür məqsədlər üçün təşkil olunur və istismar olunur.