IWCA е посветена на спонсорирането на стипендианти на писателски център.

Членовете на IWCA могат да кандидатстват за следните безвъзмездни средства: Исследователски грант на IWCA, Стипендия за дисертация на IWCA, Грант за изследователска дейност на Бен Рафот, и Безвъзмездни средства за пътуване.

IWCA ежегодно раздава следните награди: Награда за изключителна статия, Награда за изключителна книгаИ Награда за бъдещи лидери.

- Награда за изключителна услуга на Мюриел Харис се издава за четни години.