IWCA има удоволствието да предложи безвъзмездни средства за пътуване, за да помогне на членовете на IWCA да присъстват на годишната конференция.

За да кандидатствате, трябва да сте член на IWCA с добро състояние и да изпратите следната информация чрез Портал за членство в IWCA:

  • Писмено изявление от 250 думи, изясняващо как получаването на стипендията може да бъде от полза за вас, вашия център за писане, вашия регион и / или областта. Ако сте приели предложение, не забравяйте да го споменете.
  • Вашите бюджетни разходи: регистрация, квартира, пътуване (ако шофирате, $ 54 на миля), общо дневни, материали (плакат, раздаване и т.н.).
  • Всяко текущо финансиране, което може да имате от друг грант, институция или източник. Не включвайте лични пари.
  • Оставащи бюджетни нужди след други източници на финансиране.

Заявленията за безвъзмездни средства за пътуване ще се оценяват по следните критерии:

  • Писменото изявление предоставя ясна и подробна обосновка как би се възползвало лицето.
  • Бюджетът е ясен и показва значителна нужда.

Предпочитание ще бъде дадено на следното:

  • Кандидатът е от недостатъчно представена група и / или
  • Кандидатът е нов в областта или присъства за първи път