Международната асоциация на писателските центрове е доброволческа организация с нестопанска цел, ръководена от избраните Изпълнителен борд. Работата на организацията се споделя от членовете на IWCA, работещи в Съвет на IWCA и постоянните комисии на IWCA и изпълняващи ролята на IWCA столове за събития и редактори на списания. Организацията следва Конституция и устав на IWCA. В момента IWCA има многобройни асоциирани организации по целия свят.

Членовете на организацията през годините имат формулирани ценности в Изявления за позицията на IWCA.

Членовете са поканени да включете се в IWCA като се кандидатира за избори, обслужващи на комитети, хостинг на събитияи писане изявления за позиция.