Устав

Уставът на Асоциацията е достъпен, като кликнете върху Устав на Асоциацията на международните центрове за писане.

Конституция на IWCA

Уставът на асоциациите е достъпен, като щракнете върху Устав на асоциацията на международните центрове за писане, както е актуализиран през 2022 г. с гласуване на членовете.

 

I