Международната асоциация на писателските центрове, a Национален съвет на учителите по английски език филиал, основан през 1983 г., насърчава развитието на директори, преподаватели и служители на писателски център, като спонсорира срещи, публикации и други професионални дейности; чрез насърчаване на стипендията, свързана с областите за писане на центрове; и чрез осигуряване на международен форум за проблеми на писателския център.