За въпроси относно грантове и награди, свържете се с Рейчъл Азима (Председател на стипендии и награди)

За въпроси относно членство и пари, Свържете се Холи Райън (Касиер на IWCA).

За всички други запитвания, достигнат до Шери Уин Пердю (Президент на IWCA)