Въпреки че тези публикации не се поддържат пряко от IWCA, те са отлични ресурси и възможности за публикуване на вашата работа.
Проверете всяка публикация за информация относно подадените документи.
____________________

Рецензирани списания

международно

Имате ли публикация, която бихте искали да бъде представена на тази страница? Моля, попълнете формуляра по-долу.