Journal of Writing Center (WCJ) е основното изследователско списание на общността на писателския център от близо 40 години. Списанието излиза два пъти годишно.

Съобщение от настоящите редактори, Пам Бромли, Кара Нортуей, Елиана Шонберг и редактора на рецензии на книги Стив Прайс:

Ние се ангажираме да публикуваме силни емпирични изследвания и теоретични стипендии, свързани с писателските центрове. Освен това се стремим да изградим по-силна изследователска общност за писателски центрове. За тази цел ние се ангажираме с три ключови практики. Ние ще:

  • Осигурете смислена обратна връзка за всички ръкописи, включително тези, които решим да отхвърлим.
  • Направете се достъпни и достъпни на регионални и международни конференции за писателски центрове.
  • Координира събития за професионално развитие, свързани с The Writing Center Journal и нашата изследователска общност.

За повече информация относно списанието, включително как да изпратите статия или рецензия за разглеждане, посетете WCJуебсайт на: http://www.writingcenterjournal.org/.

Допълнителна информация за WCJ

  • WCJ е наличен пълен текст от JSTOR от 1980 г. (1.1) до най-новия брой.