За информация относно това как да станете спонсор на IWCA, да рекламирате в нашата програма или да наемете изложбена маса, свържете се с Лора Бентън, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.