Седмицата на международните писателски центрове е възможност за хората, които работят в писателски центрове, да отпразнуват писането и да разпространят осведомеността относно важните роли, които писателските центрове играят в училищата, в колежите и в по-голямата общност.

ИСТОРИЯ

В отговор на призива на своето членство Международната асоциация на писателските центрове създаде „Седмица на международните писателски центрове“ през 2006 г. В комитета за членство бяха Пам Чайлдърс, Микеле Йодис, Клинт Гарднър (председател), Гайла Кийзи, Мери Арнолд Шварц и Катрин Терио. Седмицата е насрочена всяка година около Свети Валентин. IWCA се надява, че това ежегодно събитие ще бъде отбелязано в писателските центрове по целия свят.

IWCW 2021 г.

IWCA отбеляза писателските центрове през седмицата от 8 февруари 2021 г. За да видим какво направихме и да разгледаме интерактивната карта на писателския център по целия свят, вж. Седмица на IWC 2021.