IWC WEEK 2023: 13-17 февруари

Тази година планирахме Седмицата на международните центрове за писане да се припокрива с Конвенцията на CCCC. Вижте Седмица на IWC 2023 за събитията от всеки ден.

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Седмицата на международните писателски центрове е възможност за хората, които работят в писателски центрове, да отпразнуват писането и да разпространят осведомеността относно важните роли, които писателските центрове играят в училищата, в колежите и в по-голямата общност.

ИСТОРИЯ

Международната асоциация на центровете за писане, в отговор на призив от своето членство, създаде „Международна седмица на центровете за писане“ през 2006 г. Членският комитет включва Пам Чайлдърс, Мишел Еодис, Клинт Гарднър (председател), Гейла Кийзи, Мери Арнолд Шварц и Катрин Терио. Седмицата е планирана всяка година около Свети Валентин. IWCA се надява, че това годишно събитие ще бъде отбелязано в центрове за писане по целия свят.

За да видите какво направихме, за да отпразнуваме в близкото минало, и да разгледате интерактивната карта на центъра за писане по целия свят, вижте Седмица на IWC 2022 и  Седмица на IWC 2021 г.