Dobrodošli u Međunarodno udruženje pisačkih centara!

Međunarodno udruženje pisačkih centara, a Nacionalno vijeće nastavnika engleskog jezika podružnica, osnovana je 1983. IWCA njeguje razvoj direktora, tutora i osoblja centra za pisanje sponzorirajući događaji, publikacijei druge profesionalne aktivnosti; poticanjem stipendija povezanih s poljima vezanim za pisanje centara; i pružanjem međunarodnog foruma za zabrinutost centra za pisanje.

Ako radite u centru za pisanje ili studirate centre za pisanje, nadamo se da ćete se pridružiti IWCA. članstvo cijene su pristupačne. Članovi imaju pravo da se prijave za naš grantovi, pridružite se našem uparivanju mentora, napravite nominaciju za naše Nagrade, registrirajte se za naše događaje, služite na IWCA odboru i objavite na IWCA posao odbora.

IWCA vodi Odbor IWCA i ima ih sedamnaest pridružene grupe. Ako ste novi u stipendiranju i radu na pisaćem centru, posjetite naš sredstva stranici.