IWC SEDMICA 2023: 13.-17. februar

Ove godine zakazali smo sedmicu međunarodnih centara za pisanje da se preklapa sa Konvencijom CCCC. Vidi IWC sedmica 2023 za svakodnevne događaje.

SVRHA

Tjedan međunarodnih centara za pisanje prilika je za ljude koji rade u pisarskim centrima da proslave pisanje i šire svijest o važnim ulogama koje pismeni centri igraju u školama, u kampusima fakulteta i unutar šire zajednice.

POVIJEST

Međunarodna asocijacija centara za pisanje je, kao odgovor na poziv svog članstva, 2006. godine stvorila "Međunarodnu sedmicu centara za pisanje". U odboru za članstvo bili su Pam Childers, Michele Eodice, Clint Gardner (predsjedavajući), Gayla Keesee, Mary Arnold Schwartz i Katherine Theriault. Sedmica je zakazana svake godine oko Dana zaljubljenih. IWCA se nada da će ovaj godišnji događaj biti obilježen u centrima za pisanje širom svijeta.

Da vidite šta smo uradili da proslavimo u nedavnoj prošlosti i da pogledate interaktivnu mapu centra za pisanje širom sveta, pogledajte IWC sedmica 2022 IWC sedmica 2021.