Za pitanja o grantovi i nagrade, kontakt Katrina Bell (Predsjedavajući za grantove i nagrade)

Za pitanja o članstva i novac, kontakt Holly Ryan (Blagajnik IWCA).

Za ostale opći upiti o Organizacija

Za pitanja o sajt, oglasi za posao ili kontakt na društvenim mrežama Brian Hotson (At-Large predstavnik; webmaster i kontakt društvenih medija)

Za sve ostale upite obratite se na Sherry Wynn Perdue (Predsjednik IWCA)