Za pitanja o grantovi i nagrade, kontaktiraj Rachel azima (Predsjedavajući za grantove i nagrade)

Za pitanja o članstva i novac, kontakt Holly Ryan (Blagajnik IWCA).

za svi ostali upiti, obratite se Sherry Wynn Perdue (Predsjednik IWCA)