Iako ove publikacije nisu direktno podržane od strane IWCA, one su i odlični resursi i prilike za objavljivanje vašeg rada.
Provjerite svaku publikaciju za informacije o podnescima.
____________________

Recenzirani časopisi

međunarodni

Imate li publikaciju koju biste željeli istaknuti na ovoj stranici? Molimo popunite obrazac ispod.