Per a preguntes sobre subvencions i premis, contacta amb Rachel Azima (Càtedra de Beques i Premis)

Per a preguntes sobre membres i diners, contacte Holly Ryan (Tresorer d'IWCA).

per totes les altres consultes, contacteu amb Sherry Wynn Perdue (President de la IWCA)