IWCA té el plaer d’oferir beques de viatge per ajudar els membres d’IWCA a assistir a la conferència anual.

Per sol·licitar-lo, heu de ser membre de l’IWCA en bon estat i heu d’enviar la informació següent a través de Portal de membres de l’IWCA:

  • Una declaració escrita de 250 paraules que articuli com beneficiar-vos de rebre la beca, el vostre centre d’escriptura, la vostra regió i / o el camp. Si heu acceptat una proposta, assegureu-vos d’esmentar-la.
  • Les vostres despeses pressupostàries: registre, allotjament, viatges (si conduïu, 54 dòlars per milla), total per diem, materials (pòster, fullets, etc.).
  • Qualsevol finançament actual que pugueu obtenir d'una altra subvenció, institució o font. No inclogueu diners personals.
  • Necessitats pressupostàries restants, després d'altres fonts de finançament.

Les sol·licituds de beques de viatge es valoraran segons els criteris següents:

  • La declaració escrita proporciona una justificació clara i detallada de com es beneficiaria la persona.
  • El pressupost és clar i demostra una necessitat important.

Es donarà preferència a:

  • El sol·licitant pertany a un grup poc representat i / o
  • El sol·licitant és nou al camp o és un assistent per primera vegada