Ang International Writing Centers Association usa ka boluntaryo sa tanan, dili kapuslan nga organisasyon nga gipangulohan sa mga napili Executive Board. Ang trabaho sa kapunungan gibahin sa mga myembro sa IWCA nga nagserbisyo sa Lupon sa IWCA ug mga komite nga nagtindog sa IWCA ug nagsilbing IWCA mga lingkuranan sa kalihokan ug mga editor sa journal. Ang organisasyon nagsunod sa Konstitusyon sa IWCA ug Mga Balaod. Ang IWCA karon adunay daghan mga kapunungan nga kapunungan sa tibuok kalibutan.

Ang mga myembro sa organisasyon sa daghang katuigan nagsulti sa mga kantidad sa Mga Pahayag sa Posisyon sa IWCA.

Gidapit ang mga miyembro sa naapil sa IWCA pinaagi sa pagdagan alang sa Eleksyon, nag-alagad sa mga komite, host sa mga panghitabo, ug pagsulat mga pahayag sa posisyon.