Alang sa mga pangutana bahin sa mga hatag ug pasidungog, kontaka si Rachel azima (Kurso sa Grants ug Awards)

Alang sa mga pangutana bahin sa mga pagkamiyembro ug salapi, pagkontak Holly Ryan (IWCA Treasurer).

Kay tanang ubang pangutana, pag-abot sa Sherry Wynn Perdue (Pangulo sa IWCA)