Itinerary para sa Lunes - Huwebes; Biyernes; ug usa ka lista sa mga hilisgutan nga hisgutan
IWCA Summer Institute 2023 Iskedyul sa Overview