Samtang kini nga mga publikasyon dili direkta nga gisuportahan sa IWCA, sila mga maayo kaayo nga kapanguhaan ug mga oportunidad alang sa pagmantala sa imong trabaho.
Susiha ang matag publikasyon alang sa impormasyon bahin sa mga gisumite.
____________________

Peer-review nga mga journal

sa International

Aduna ka bay publikasyon nga gusto nimong i-feature niini nga panid? Palihug kompletoha ang porma sa ubos.