Je hodnocení mimo vaši normální kormidelnu? Vypadá to jako příliš mnoho práce? Zajímalo by vás, proč některé programy hledají akreditaci pro své vrstevníky? Pokud je něco z toho známé, doporučujeme vám naladit se v pondělí 14. září, kdy Jennifer Daniel, Marilee Brooks-Gillies a Shareen Grogan poskytnou podrobné příklady toho, co dělají ve svých centrech psaní. Označte svůj kalendář pro své časové pásmo a připojte se k nám!

11:XNUMX Tichého oceánu
12:XNUMX hora
1 PM centrální

2:XNUMX východní

Všichni členové IWCA se mohou připojit, takže neváhejte pozvat své přátele. Toto je relace „přicházej a jdi“; pokud se můžete zúčastnit pouze části webináře, můžete se k nám přidat. Webový seminář proběhne prostřednictvím Zoom. Pro odkaz na zvětšení kontaktujte Molly Rentscher, koordinátorku programu IWCA Mentor Match Program: mrentscher@pacific.edu