Psací deník (WCJ) je primárním výzkumným deníkem komunity centra pro psaní téměř 40 let. Časopis vychází dvakrát ročně.

Zpráva od současných redaktorů, Pam Bromley, Kara Northway, Eliany Schonberg a redaktora recenze knih Steva Price:

Zavázali jsme se publikovat silný empirický výzkum a teoretická stipendia týkající se psacích center. Kromě toho se snažíme vybudovat silnější výzkumnou komunitu pro psací centra. Za tímto účelem jsme odhodláni dodržovat tři klíčové postupy. Budeme:

  • Poskytněte smysluplnou zpětnou vazbu ke všem rukopisům, včetně těch, které jsme se rozhodli odmítnout.
  • Zajistěte, abychom byli k dispozici a přístupní na regionálních a mezinárodních konferencích psacích center.
  • Koordinujte události profesionálního rozvoje související s The Writing Center Journal a naší výzkumnou komunitou.

Další informace o deníku, včetně toho, jak odeslat článek nebo recenzi ke zvážení, najdete na stránce WCJwebové stránky: http://www.writingcenterjournal.org/.

Další informace o WCJ

  • WCJ je k dispozici plný text z JSTOR od roku 1980 (1.1) přes nejnovější vydání.