Isod mae dolenni i weminarau blaenorol IWCA. Am amserlen 2021, gweler Amserlen Gweminar Rhaglen Mentor-Match IWCA.

Gweminar Diolchgarwch
Gweminar Asesu
Gweminar Myfyrwyr Graddedig
Hyfforddi Gweminar Tiwtoriaid Proffesiynol

Deunyddiau ac Adnoddau Gweminar Ychwanegol

Anghenion Gweminar Awduron Amlieithog

Deunyddiau ac Adnoddau Gweminar Ychwanegol

Gweminar Myfyrwyr ag Anableddau ac Awduron Sylfaenol

Deunyddiau ac Adnoddau Gweminar Ychwanegol

Hyfforddi Gweminar Tiwtoriaid Israddedig

Deunyddiau ac Adnoddau Gweminar Ychwanegol

Gweminar Tiwtora Ar-lein

A yw'ch toiled yn mynd ar-lein yn y cwymp? Ydych chi'n defnyddio'ch offer tiwtora ar-lein yn fwy nag erioed o'r blaen? Oes gennych chi gwestiynau ynglŷn â sut i wneud hyn yn dda? Ar Orffennaf 29ain, noddodd IWCA weminar a allai helpu.

Canolbwyntiodd y weminar IWCA hon ar gnau a bolltau tiwtora cydamserol ac asyncronig, ac offer cyfathrebu ar-lein y gallwch eu defnyddio i gysylltu â'ch staff ac â'ch ysgrifenwyr. Mae ein cyflwynwyr wedi cael profiad sylweddol gyda thiwtora ar-lein ac eisiau rhannu eu gwaith gyda chi.

Dyma amserlen y digwyddiadau ar Orffennaf 29ain, 2020:

11:30: Cyflwyniadau
11:35: Cyflwyniad Dan Gallagher ac Aimee Maxfield am diwtora asyncronig
11:50: Cyflwyniad Jenelle Dembsey am diwtora cydamserol
12:05: Cyflwyniad Megan Boeshart a Kim Fahle am dechnolegau cyfathrebu sy'n ddefnyddiol ar gyfer hwyluso gwaith tiwtora ar-lein
12:20: Ar agor ar gyfer Holi ac Ateb

Gweld y Llefarydd: recordio gweminar gyda sgrin a rennir (dim dehonglwyr tan 20:20)
Gweld Oriel: recordiad gweminar o'r siaradwyr gyda'r dehonglwyr (dim cyfran o'r sgrin)

Deunyddiau ac Adnoddau Gweminar Ychwanegol

Gellir gweld recordiad sain yn unig o'r weminar ..

Gellir dod o hyd i sleidiau PowerPoint ar gyfer y weminar ..

Gellir dod o hyd i ddeunyddiau cyflwyno a hyfforddi ychwanegol ..

I ddarllen pennod Dan Gallagher ac Aimee Maxfield ar diwtora asyncronig y cyfeirir ato yn y cyflwyniad hwn, ewch i “Dysgu Ar-lein i'r Tiwtor Ar-lein.”

Meddyliodd un ar “Gwe-seminarau"

Sylwadau ar gau.