I DDARLLEN

Darlleniadau ar gyfer Cyfiawnder Hiliol

Llyfryddiaeth Anodedig o SIG IWCA ar Weithrediaeth Gwrth-grefydd (2014)

Cyfnodolion y Ganolfan Ysgrifennu

Ysgoloriaeth Canolfan Ymchwil Eraill, Ymchwil, Llyfryddiaethau

 • Gwobr IWCA Erthyglau a Llyfrau
 • Llyfryddiaeth o lyfrau'r Ganolfan Ysgrifennu wedi'i diweddaru'n barhaus
 • Mae'r Prosiect Ymchwil Canolfannau Ysgrifennu, a darddodd ym Mhrifysgol Louisville yn 2000 ac a fudwyd i Brifysgol Arkansas Little Rock sawl blwyddyn yn ddiweddarach, yn ceisio dogfennu hanes canolfannau ysgrifennu yn yr Unol Daleithiau ac yn rhyngwladol. Ymhlith y prosiectau mae hanesion llafar gweithwyr proffesiynol canolfannau ysgrifennu dylanwadol, archif o ddeunyddiau ysgrifennu pwysig sy'n gysylltiedig â chanolfannau, ac arolwg meincnod o wybodaeth sy'n berthnasol i gyfarwyddo a gweithio mewn canolfannau ysgrifennu. Gwefan Arolwg WCRP yw yma. Cysylltwch â Allison Holland i gael gwybodaeth am y WCRP neu Harry Denny am y Arolwg WCRP.

Galwadau am Gynigion

I GYSYLLTU AR-LEIN

 • WCENTER Listserv: WCENTER yw'r rhestr bostio ar gyfer gweithwyr proffesiynol y Ganolfan Ysgrifennu ledled y byd. I danysgrifio i WCENTER, cysylltwch ag Elizabeth Bowen elizabeth.bowen@ttu.edu. I weld yr archifau, gallwch fynd i http://lyris.ttu.edu/read/?forum=wcenter. Os hoffech bostio neges i'r rhestr, cyfeiriwch eich e-bost yn unol â hynny: wcenter@lyris.ttu.edu. Sylwch: Nid yw WCENTER yn sefydliad swyddogol IWCA. Nid yw IWCA yn ei gymedroli nac yn rheoli'r gweinydd y mae'n preswylio arno.
 • Rhestr Wasanaethau SSWC: Mae SSWC yn rhestr bostio ar gyfer uwchradd cyfarwyddwyr canolfannau ysgrifennu ysgolion. I danysgrifio i SSWC-L anfonwch e-bost at LISTSERV@LISTS.PSU.EDU gyda “Tanysgrifiwch SSWC-L eich enw chi ” yng nghorff y neges.

I GYSYLLTU Â PHERSON

 • Cynhadledd Flynyddol IWCA
 • Cydweithfa IWCA @ CCCCs
 • Sefydliad Haf IWCA
 • Digwyddiadau Cyswllt
 • Cynhadledd Genedlaethol ar Diwtora Cymheiriaid mewn Ysgrifennu (NCPTW)
 • Gweinyddwyr Rhaglenni Ysgrifennu