Mae'r Gymdeithas Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol yn cynnal pedwar digwyddiad blynyddol i gysylltu ein haelodau a bywiogi ysgolheigion ac ymarferwyr canolfannau ysgrifennu.

Cynhadledd Flynyddol (pob cwymp)

Ein cynhadledd cwympo yw ein digwyddiad mwyaf o'r flwyddyn gyda 600-1000 + yn bresennol yn cymryd rhan mewn cannoedd o gyflwyniadau, gweithdai a byrddau crwn dros y digwyddiad tridiau. Mae'r gynhadledd flynyddol yn ddigwyddiad croesawgar ar gyfer tiwtoriaid, ysgolheigion a gweithwyr proffesiynol canolfannau ysgrifennu newydd a phrofiadol. Gellir dod o hyd i archif y gynhadledd yn y gorffennol ..

Sefydliad Haf (bob haf)

Mae ein Sefydliad Haf yn weithdy dwys wythnos o hyd i hyd at 45 o weithwyr proffesiynol canolfannau ysgrifennu weithio gyda 5-7 o ysgolheigion / arweinwyr canolfannau ysgrifennu profiadol. Mae'r Sefydliad Haf yn fan cychwyn gwych i gyfarwyddwyr canolfannau ysgrifennu newydd. 

Wythnos Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol (bob mis Chwefror)

Mae Wythnos IWC Dechreuodd yn 2006 fel ffordd o wneud gwaith canolfan ysgrifennu (ac edmygedd) yn weladwy. Mae'n cael ei ddathlu bob blwyddyn o gwmpas Dydd San Ffolant.

Cydweithredol @ CCCC (bob gwanwyn)

Cynhadledd fach flynyddol yw'r Gydweithfa undydd y dydd Mercher cyn i'r CCCC (Cynhadledd ar Gyfansoddi a Chyfathrebu Colegau) ddechrau. Mae tua 100 o gyfranogwyr yn dewis o sesiynau cydamserol ar thema canolfan ysgrifennu. Anogir cyflwynwyr a mynychwyr i ddefnyddio'r Gydweithredol i gael adborth ac ysbrydoliaeth ar brosiectau sydd ar y gweill. 

Am gyrraedd ein mynychwyr a'n haelodau? Noddi digwyddiad!

Am gynnal digwyddiad IWCA yn y dyfodol? Edrych arno ein canllaw cadeirydd digwyddiadau.