WYTHNOS IWC 2023: Chwefror 13-17

Eleni, rydym wedi trefnu Wythnos Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol i orgyffwrdd â Chonfensiwn CCCC. Gwel Wythnos IWC 2023 ar gyfer digwyddiadau pob dydd.

PWRPAS

Mae Wythnos Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol yn gyfle i bobl sy'n gweithio mewn canolfannau ysgrifennu ddathlu ysgrifennu ac i ledaenu ymwybyddiaeth o'r rolau pwysig y mae canolfannau ysgrifennu yn eu chwarae mewn ysgolion, ar gampysau colegau, ac o fewn y gymuned ehangach.

HANES

Creodd Cymdeithas y Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol, mewn ymateb i alwad gan ei haelodaeth, “Wythnos Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol” yn 2006. Roedd y pwyllgor aelodaeth yn cynnwys Pam Childers, Michele Eodice, Clint Gardner (Cadeirydd), Gayla Keesee, Mary Arnold Schwartz, a Katherine Theriault. Mae'r wythnos wedi'i threfnu bob blwyddyn o gwmpas Dydd San Ffolant. Mae IWCA yn gobeithio y bydd y digwyddiad blynyddol hwn yn cael ei ddathlu mewn canolfannau ysgrifennu ledled y byd.

I weld beth rydym wedi'i wneud i ddathlu yn y gorffennol diweddar ac i edrych ar y map rhyngweithiol o ganolfan ysgrifennu ar draws y byd, gweler Wythnos IWC 2022 ac  Wythnos IWC 2021.