Mae Wythnos Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol yn gyfle i bobl sy'n gweithio mewn canolfannau ysgrifennu ddathlu ysgrifennu ac i ledaenu ymwybyddiaeth o'r rolau pwysig y mae canolfannau ysgrifennu yn eu chwarae mewn ysgolion, ar gampysau colegau, ac o fewn y gymuned ehangach.

HANES

Mewn ymateb i alwad gan ei haelodaeth, creodd y Gymdeithas Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol “Wythnos Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol” yn 2006. Roedd y pwyllgor aelodaeth yn cynnwys Pam Childers, Michele Eodice, Clint Gardner (Cadeirydd), Gayla Keesee, Mary Arnold Schwartz, a Katherine Theriault. Mae'r wythnos wedi'i threfnu bob blwyddyn o amgylch Dydd San Ffolant. Mae IWCA yn gobeithio y bydd y digwyddiad blynyddol hwn yn cael ei ddathlu mewn canolfannau ysgrifennu ledled y byd.

IWCW 2021

Dathlodd IWCA ganolfannau ysgrifennu yn ystod wythnos Chwefror 8, 2021. I weld beth wnaethon ni ac i edrych ar y map rhyngweithiol o ganolfan ysgrifennu ledled y byd, gweler Wythnos IWC 2021.