GALW AM GEISIADAU: 2022 Gwobrau Ysgoloriaeth Arweinwyr y Dyfodol IWCA

Mae Cymdeithas y Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol (IWCA) wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol i fyfyrwyr sy'n aelodau o gymuned y ganolfan ysgrifennu a chydnabod tiwtoriaid cymheiriaid a/neu weinyddwyr naill ai ar lefel israddedig a graddedig sy'n dangos sgiliau arwain cryf a diddordeb mewn astudiaethau canolfan ysgrifennu.

Bydd Ysgoloriaeth Arweinwyr y Dyfodol IWCA yn cael ei dyfarnu i bedwar arweinydd canolfan ysgrifennu yn y dyfodol. Bob blwyddyn bydd o leiaf un myfyriwr israddedig ac o leiaf un myfyriwr graddedig yn cael eu cydnabod.

Bydd ymgeiswyr sy'n ennill yr ysgoloriaeth hon yn cael $250 ac yn cael eu gwahodd i fynychu cinio neu ginio gydag arweinwyr IWCA yn ystod cynhadledd flynyddol IWCA.

I wneud cais, rhaid i chi fod yn aelod IWCA mewn sefyllfa dda a chyflwyno datganiad ysgrifenedig o 500-700 gair yn trafod eich diddordeb mewn canolfannau ysgrifennu a'ch nodau tymor byr a hirdymor fel arweinydd yn y dyfodol ym maes y ganolfan ysgrifennu. Cyflwyno'ch cais drwodd y ffurflen Google hon.

Gallai eich datganiad gynnwys trafodaeth ar:

 • Cynlluniau academaidd neu yrfa yn y dyfodol
 • Ffyrdd rydych chi wedi cyfrannu at eich canolfan ysgrifennu
 • Ffyrdd yr ydych wedi'u datblygu neu yr hoffech eu datblygu yn eich gwaith canolfan ysgrifennu
 • Yr effaith rydych chi wedi'i chael ar awduron a/neu eich cymuned

Meini prawf ar gyfer beirniadu:

 • Pa mor dda y mae'r ymgeisydd yn mynegi ei nodau tymor byr penodol, manwl.
 • Pa mor dda y mae'r ymgeisydd yn mynegi ei nodau hirdymor penodol, manwl.
 • Eu potensial i fod yn arweinydd yn y dyfodol ym maes y ganolfan ysgrifennu.

Cyfeiriwch unrhyw gwestiynau (neu geisiadau gan y rhai nad ydynt yn gallu cyrchu'r ffurflen Google) at Gyd-Gadeiryddion Gwobrau IWCA Leigh Elion (lelion@emory.edu) a Rachel Azima (razima2@unl.edu).

Disgwylir ceisiadau erbyn 1 Mehefin, 2022.

_____

2022 Derbynwyr:

 • Megan Amling, Prifysgol Talaith Ohio
 • Kaytlin Ddu, DBrifysgol uquesne
 • Elizabeth Catchmark, Prifysgol Maryland
 • Cameron Sheehy, Prifysgol Vanderbilt

2021 Derbynwyr:

 • Tetyana (Tanya) Bychkovska, Prifysgol Gogledd Arizona
 • Emily Dux Speltz, Prifysgol y Wladwriaeth Iowa
 • Valentina Romero, Coleg Cymunedol Bunker Hill
 • Meara Waxman, Prifysgol Wake Forest