Mae Cymdeithas y Canolfannau Ysgrifennu Rhyngwladol (IWCA) wedi ymrwymo i ddarparu cyfleoedd datblygiad proffesiynol i fyfyrwyr sy'n aelodau o gymuned y ganolfan ysgrifennu a chydnabod tiwtoriaid cymheiriaid a/neu weinyddwyr naill ai ar lefel israddedig a graddedig sy'n dangos sgiliau arwain cryf a diddordeb mewn astudiaethau canolfan ysgrifennu.

Bydd Ysgoloriaeth Arweinwyr y Dyfodol IWCA yn cael ei dyfarnu i bedwar arweinydd canolfan ysgrifennu yn y dyfodol. Bob blwyddyn bydd o leiaf un myfyriwr israddedig ac o leiaf un myfyriwr graddedig yn cael eu cydnabod.

Bydd ymgeiswyr sy'n ennill yr ysgoloriaeth hon yn cael $250 ac yn cael eu gwahodd i fynychu cinio neu ginio gydag arweinwyr IWCA yn ystod cynhadledd flynyddol IWCA.

I wneud cais, rhaid i chi fod yn aelod IWCA mewn sefyllfa dda a chyflwyno datganiad ysgrifenedig o 500-700 o eiriau yn trafod eich diddordeb mewn canolfannau ysgrifennu a'ch nodau tymor byr a hirdymor fel arweinydd yn y dyfodol ym maes y ganolfan ysgrifennu. Cyflwyno'ch cais drwodd y ffurflen Google hon. Gallai eich datganiad gynnwys trafodaeth ar:

  • Cynlluniau academaidd neu yrfa yn y dyfodol
  • Ffyrdd rydych chi wedi cyfrannu at eich canolfan ysgrifennu
  • Ffyrdd yr ydych wedi'u datblygu neu yr hoffech eu datblygu yn eich gwaith canolfan ysgrifennu
  • Yr effaith rydych chi wedi'i chael ar awduron a/neu eich cymuned

MEINI PRAWF AR GYFER BARN

  • Pa mor dda y mae'r ymgeisydd yn mynegi ei nodau tymor byr penodol, manwl.
  • Pa mor dda y mae'r ymgeisydd yn mynegi ei nodau hirdymor penodol, manwl.
  • Eu potensial i fod yn arweinydd yn y dyfodol ym maes y ganolfan ysgrifennu.

Disgwylir ceisiadau erbyn Mai 25th, 2023. Cyhoeddir yr enillydd yng Nghynhadledd IWCA 2023 yn Baltimore. Dylid anfon cwestiynau am y dyfarniad neu'r broses ymgeisio at Gadeiryddion Gwobrau IWCA, Rachel Azima (razima2@unl.edu) a Chessie Alberti (chessiealberti@gmail.com).