IWCA Outstanding Book Award uddeles årligt. Medlemmer af skrivecentersamfundet inviteres til at nominere bøger eller større værker, der engagerer skrivecentrets teori, praksis, forskning og historie til IWCA Outstanding Book Award.

Den nominerede bog eller større værk skal være udgivet i det foregående kalenderår (2021). Både enkeltforfattede og samarbejdsforfattede værker af forskere på ethvert trin af deres akademiske karriere, udgivet på tryk eller i digital form, er berettiget til prisen. Selvnomineringer accepteres ikke, og hver indstiller kan kun indsende én nominering. 

Bogen eller større værk skal

  • Giv et væsentligt bidrag til stipendium eller forskning i skrivecentre.
  • Løs et eller flere spørgsmål af langsigtet interesse for skrivecenteadministratorer, teoretikere og praktikere.
  • Diskuter teorier, praksisser, politikker eller erfaringer, der bidrager til en rigere forståelse af skrivecentrets arbejde.
  • Vis følsomhed over for de beliggende sammenhænge, ​​hvor skrivecentre findes og fungerer.
  • Illustrer kvaliteterne ved overbevisende og meningsfuld skrivning.
  • Serveres som en stærk repræsentant for stipendiet til og forskning i skrivecentre.