Η Διεθνής Ένωση Κέντρων Γραφής, α Εθνικό Συμβούλιο Καθηγητών Αγγλικών συνεργάτης που ιδρύθηκε το 1983, προωθεί την ανάπτυξη διευθυντών κέντρων γραφής, εκπαιδευτών και προσωπικού χορηγώντας συναντήσεις, δημοσιεύσεις και άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες. ενθαρρύνοντας την υποτροφία που συνδέεται με γραπτά πεδία που σχετίζονται με το κέντρο · και παρέχοντας ένα διεθνές φόρουμ για θέματα σχετικά με το κέντρο γραφής.