Το Writing Center Journal είναι μια δημοσίευση που χρηματοδοτείται από την IWCA.

WCJ δημοσιεύεται δύο φορές το χρόνο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής ενός άρθρου ή κριτικής για εξέταση, μεταβείτε στη διεύθυνση WCJτης ιστοσελίδας: writecenterjournal.org or Κάνε κλικ εδώ.

 

____________________

 

Το Peer Review είναι μια δημοσίευση που χρηματοδοτείται από την IWCA. 

TPR είναι ένα διαδικτυακό, ανοιχτής πρόσβασης, πολυτροπικό και πολύγλωσσο κείμενο Ιστού για την προώθηση υποτροφιών από πτυχιούχους, προπτυχιακούς και γυμνασίους και τους συνεργάτες τους.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιοδικό, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου υποβολής ενός άρθρου ή κριτικής για εξέταση, μεταβείτε στη διεύθυνση TPRτης ιστοσελίδας: thepeerreview-iwca.org or Κάνε κλικ εδώ.