Το IWCA είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που υποστηρίζεται οικονομικά από συνδρομές και εκδηλώσεις. Οι δωρεές γίνονται πάντα αποδεκτές και χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της έρευνας και του ταξιδιού των μελών (ειδικά των μαθητών). Δωρεές με πιστωτική κάρτα μπορούν να γίνουν μέσα την πύλη συμμετοχής μας. Οι δωρεές με επιταγή μπορούν να σταλούν στον Ταμία της IWCA Elizabeth Kleinfeld στη διεύθυνση ekleinfe@msudenver.edu. Οι δωρεές αφαιρούνται από το φόρο και θα παρέχονται έσοδα.

Μπορείτε επίσης να υποστηρίξετε την οργάνωση και την αποστολή μας έως χορηγώντας μια εκδήλωση IWCA.