Πρόσκληση για εργασίες: 2023 IWCA Colaborative@ CCCCs

Σχέσεις, Συνεργασίες και Συνασπισμοί Κέντρου Γραφής

 

Ημερομηνία: Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2023.

Χρόνος: 7:30 π.μ. – 5:30 μ.μ. Για περισσότερες λεπτομέρειες, δείτε το Συνεργατικό πρόγραμμα 2023.

Τοποθεσία: Πανεπιστήμιο DePaul, 1 East Jackson Blvd. Suite 8003, Σικάγο, IL 60604

Προτάσεις οφειλόμενες: 21 Δεκεμβρίου 2023 (παράταση από 16 Δεκεμβρίου)

Γνωστοποίηση αποδοχής πρότασης: Ιανουάριος 13, 2023

Υποβολή πρότασης: Ιστότοπος μέλους της IWCA

PDF της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων

Χάσαμε συνέδρια. Για να επαναλάβουμε τη δήλωση CCCC του 2023 του Frankie Condon, «μας λείπει επίσης η ενέργεια, η ατμόσφαιρα, η φασαρία και το βουητό» της παρουσίας με τους συναδέλφους μας στον πολυεπιστημονικό τομέα των σπουδών του συγγραφικού κέντρου. Τα συνέδρια μας προσφέρουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουμε και να διατηρήσουμε σχέσεις μεταξύ μας με ενσωματωμένο τρόπο καθώς κατοικούμε σε ένα μέρος μαζί.

Καθώς πλησιάζει το IWCA Collaborative, σκεφτόμαστε ιδιαίτερα τις σχέσεις. Θεματικά, εμπνεόμαστε από το κάλεσμα του Condon να αναζητήσουμε «δυνατότητες για βαθιά σχέση με τους συνεργάτες». Έχοντας αυτό κατά νου, ρωτάμε, ποιοι είναι (εσείς) οι σχέσεις και οι εταίροι μας; Ποιες σχέσεις εμπλουτίζουν το έργο των κέντρων συγγραφής σας και των ανθρώπων που συνδέονται με αυτά τα κέντρα, συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων, των διοικητικών στελεχών, του διδακτικού προσωπικού, του προσωπικού και των μελών της κοινότητας; Πού υπάρχουν αυτές οι σχέσεις μεταξύ ταυτοτήτων, πανεπιστημιουπόλεων, κοινοτήτων, κέντρων, συνόρων και εθνών; Ποιες σχέσεις θα μπορούσαν να υπάρχουν μέσα και μεταξύ αυτών των χώρων, πεδίων και σχετικών κοινοτήτων; Πώς ενεργούμε σε συνασπισμό μεταξύ μας και προς ποιον σκοπό;

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Σικάγο και να υποβάλετε προτάσεις για όλες τις πτυχές των σχέσεων, των συνεργασιών και των συνασπισμών συγγραφικών κέντρων, συμπεριλαμβανομένων των εξής:

  • Συνεργάτες κοινότητας: συνεργάζεται το κέντρο σας με κοινότητες εκτός πανεπιστημίου; Υπάρχουν ευκαιρίες για συμπράξεις κοινότητας-πανεπιστημίου; Πώς έχουν αναπτυχθεί αυτές οι συνεργασίες με την πάροδο του χρόνου;
  • Δίκτυα πανεπιστημιουπόλεων: πώς λειτουργεί το κέντρο σας με άλλα τμήματα, κέντρα, κολέγια ή παραρτήματα πανεπιστημιούπολης; Έχει αναπτύξει το κέντρο σας προγράμματα για την προώθηση της ανάπτυξης σχέσεων σε όλη την πανεπιστημιούπολη;
  • Συνεργασίες από κέντρο σε κέντρο: το συγγραφικό σας κέντρο έχει κάποια συγκεκριμένη συνεργασία με άλλο κέντρο ή ομάδα κέντρων; Πώς έχετε συνεργαστεί με τον καιρό; Πώς θα μπορούσατε να συνεργαστείτε;
  • Ταυτότητες και ο ρόλος των ταυτοτήτων στην οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων: Πώς επηρεάζουν οι ταυτότητές μας και πώς μοιραζόμαστε τις συνεργασίες; Πώς οι ταυτότητες βοηθούν ή εμποδίζουν την οικοδόμηση συνασπισμού; Δημιουργία και διατήρηση κοινότητας στο κέντρο γραφής: τι γίνεται με την κοινότητα και τις σχέσεις μέσα στο κέντρο; Η κοινότητα του κέντρου σας έχει εξελιχθεί ή έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις; Πώς οι δάσκαλοι ή οι σύμβουλοι στο κέντρο σας χτίζουν σχέσεις μεταξύ τους ή με τους πελάτες; Ποιες προκλήσεις έχετε αντιμετωπίσει;
  • Παγκόσμιες συνεργασίες: ποιες εμπειρίες είχατε από τη συνεργασία με παγκόσμιους εταίρους; Πώς επηρέασαν αυτές οι συνεργασίες στο κέντρο σας; Πώς έμοιαζαν;
  • Ο ρόλος της αξιολόγησης εντός δικτύων ή/και συνεργασιών: πώς αξιολογούμε ή όχι τις συνεργασίες; Πώς μοιάζει ή θα μπορούσε να μοιάζει;
  • Εμπόδια στην οικοδόμηση εταιρικών σχέσεων: ποιες στιγμές τριβής έχετε συναντήσει στη δημιουργία συνεργασιών; Πού ή πότε απέτυχαν οι συνεργασίες; Ποια μαθήματα έχετε πάρει από αυτές τις εμπειρίες;
  • Οποιεσδήποτε άλλες σχετικές πτυχές σχέσεων, συνεργασιών και συνασπισμών

Τύποι συνεδρίας

Σημειώστε ότι οι πιο παραδοσιακές «παρουσιάσεις σε πάνελ» δεν αποτελούν χαρακτηριστικό του IWCA Collaborative φέτος. Οι ακόλουθοι τύποι συνεδρίας επισημαίνουν ευκαιρίες για συνεργασία, συνομιλία και συν-συγγραφή. Όλοι οι τύποι συνεδρίας θα είναι 75 λεπτών

Στρογγυλά τραπέζια: Οι διαμεσολαβητές διευθύνουν τη συζήτηση ενός συγκεκριμένου ζητήματος, σεναρίου, ερώτησης ή προβλήματος. Αυτή η μορφή μπορεί να περιλαμβάνει σύντομες παρατηρήσεις από τους διαμεσολαβητές, αλλά τον περισσότερο χρόνο αφιερώνεται στην ενεργό και ουσιαστική δέσμευση/συνεργασία με τους συμμετέχοντες που υποκινούνται από καθοδηγητικές ερωτήσεις. Στο τέλος της συνεδρίας, οι διαμεσολαβητές θα βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να συνοψίσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τα συμπεράσματά τους από τη συζήτηση και να σκεφτούν πώς θα μετατρέψουν αυτές τις προτάσεις σε δράση.

Εργαστήρια: Οι διαμεσολαβητές οδηγούν τους συμμετέχοντες σε μια πρακτική, βιωματική δραστηριότητα για να διδάξουν απτές δεξιότητες ή στρατηγικές για συλλογή δεδομένων, ανάλυση ή επίλυση προβλημάτων. Οι προτάσεις του εργαστηρίου θα περιλαμβάνουν ένα σκεπτικό για το πώς η δραστηριότητα μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα κέντρων γραφής, θα περιλαμβάνει ενεργό δέσμευση και θα ενσωματώσει μια ευκαιρία για τους συμμετέχοντες να προβληματιστούν σχετικά με τις δυνατότητες για συγκεκριμένη μελλοντική εφαρμογή.

Ώρα εργαστηρίου: Μια εργαστηριακή χρονική συνεδρία είναι μια ευκαιρία να προχωρήσετε τη δική σας έρευνα είτε συλλέγοντας δεδομένα από συμμετέχοντες είτε χρησιμοποιώντας τα σχόλια των συμμετεχόντων για να βελτιώσετε τα όργανα συλλογής δεδομένων. Θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε τον εργαστηριακό χρόνο για τη δημιουργία και τη λήψη σχολίων σχετικά με ερωτήσεις έρευνας ή συνέντευξης, συλλογή δεδομένων, ανάλυση δεδομένων κ.λπ. Στην πρότασή σας, περιγράψτε τι θέλετε να κάνετε και πόσους και τι είδους συμμετέχοντες χρειάζεστε (π.χ. προπτυχιακούς καθηγητές , διαχειριστές κέντρων συγγραφής κ.λπ.). Εάν αναζητούν συμμετέχοντες μεταξύ των συμμετεχόντων, οι διαμεσολαβητές θα πρέπει να έχουν θεσμική έγκριση IRB καθώς και τεκμηρίωση Ενημερωμένης Συναίνεσης για αυτούς.

Συνεργατική γραφή: Σε αυτόν τον τύπο συνεδρίας, οι διαμεσολαβητές καθοδηγούν τους συμμετέχοντες σε μια ομαδική δραστηριότητα γραφής που έχει σκοπό να δημιουργήσει ένα έγγραφο που έχει συγγραφεί από κοινού ή ένα σύνολο υλικού προς κοινή χρήση. Για παράδειγμα, μπορείτε να συνεργαστείτε σε μια δήλωση θέσης κέντρου πολλών γραμμάτων ή σε ένα στρατηγικό σχέδιο για μια ομάδα κέντρων γραφής (π.χ. στόχοι συνασπισμού για κέντρα γραφής που βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη πόλη όπως το Σικάγο). Θα μπορούσατε επίσης να διευκολύνετε την παραγωγή χωριστών αλλά παράλληλων γραπτών (π.χ. οι συμμετέχοντες αναθεωρούν ή κατασκευάζουν δηλώσεις για τα κέντρα τους και μετά μοιράζονται για ανατροφοδότηση). Οι προτάσεις για συνεδρίες συλλογικής γραφής θα περιλαμβάνουν σχέδια για συνέχιση ή κοινή χρήση της εργασίας με την ευρύτερη κοινότητα του συγγραφικού κέντρου μετά το συνέδριο.

Συνεργατικοί οικοδεσπότες και χρονοδιάγραμμα
Είμαστε ιδιαίτερα ενθουσιασμένοι που φιλοξενούμε το IWCA Collaborative στο Σικάγο, ένα μέρος όπου πολλοί από εμάς έχουμε επιστρέψει όλα αυτά τα χρόνια για άλλα συνέδρια και μια πόλη με ποικίλα κέντρα γραφής σε διαφορετικούς θεσμικούς και κοινοτικούς χώρους. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη θερμή μας ευγνωμοσύνη στους διαχειριστές και τους δασκάλους του Κέντρου Γραφής του Πανεπιστημίου DePaul για τη φιλοξενία τους στη φιλοξενία του συλλογικού στο Loop Campus, το οποίο βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία λίγα τετράγωνα μακριά από το συνεδριακό ξενοδοχείο CCCC.

Το Πανεπιστήμιο DePaul αναγνωρίζει ότι ζούμε και εργαζόμαστε σε παραδοσιακές γηγενείς εκτάσεις που σήμερα φιλοξενούν εκπροσώπους εκατό και πλέον διαφορετικών φυλετικών εθνών. Εκφράζουμε το σεβασμό μας σε όλους αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των εθνών Potawatomi, Ojibwe και Odawa, που υπέγραψαν τη Συνθήκη του Σικάγου το 1821 και το 1833. Αναγνωρίζουμε επίσης τους ανθρώπους Ho-Chunk, Myaamia, Menominee, Illinois Confederation και Peoria που επίσης διατήρησε σχέσεις με αυτή τη γη. Εκτιμούμε ότι σήμερα το Σικάγο φιλοξενεί έναν από τους μεγαλύτερους αστικούς γηγενείς πληθυσμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναγνωρίζουμε περαιτέρω και υποστηρίζουμε τη διαρκή παρουσία των ιθαγενών λαών μεταξύ του διδακτικού προσωπικού, του προσωπικού και των φοιτητών μας.

Υποβάλετε περιλήψεις (250 λέξεις ή λιγότερες) έως τις 16 Δεκεμβρίου 2022 μέσω του Ιστότοπος μέλους της IWCA. Οι συμμετέχοντες θα λάβουν ειδοποίηση έως τις 13 Ιανουαρίου 2023. Οι ερωτήσεις μπορούν να απευθύνονται στους συμπροέδρους του IWCA Collaborative, Trixie Smith (smit1254@msu.edu) και Grace Pregent (pregentg@msu.edu).

Ελπίζουμε να συμμετάσχουν πολλοί προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές!

Είναι ευπρόσδεκτοι να συνδεθούν με συμπροέδρους του συνεδρίου ή με τη Lia DeGroot, Μεταπτυχιακή Σύμβουλο και Συνεργατική Συντονίστρια, στο mcconag3 @ msu.edu για να συζητήσουν ιδέες, ταξίδια και γενικές ερωτήσεις.