Το IWCA είναι αφιερωμένο στη χρηματοδότηση μελετητών κέντρων γραφής και υποτροφιών.

Τα μέλη του IWCA μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τις ακόλουθες επιχορηγήσεις: Ερευνητική επιχορήγηση IWCA, Επιχορήγηση διατριβής IWCA, Υποτροφία Μεταπτυχιακών Ερευνών Ben Rafothκαι Επιδοτήσεις ταξιδιού.

Η IWCA απονέμει τα ακόλουθα βραβεία ετησίως: Βραβείο εξαιρετικού άρθρου, Βραβείο εξαιρετικού βιβλίου, και το Βραβείο Future Leaders.

Το σεμινάριο Βραβείο εξαιρετικής εξυπηρέτησης Muriel Harris διανέμεται ακόμη και χρόνια.