Η Διεθνής Ένωση Κέντρων Γραφής (IWCA) έχει δεσμευτεί να παρέχει ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης σε φοιτητές μέλη της κοινότητας των κέντρων γραφής και να αναγνωρίζει ομοτίμους καθηγητές και/ή διαχειριστές σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο που επιδεικνύουν ισχυρές ηγετικές ικανότητες και ενδιαφέρον για σπουδές συγγραφικού κέντρου.

Η υποτροφία IWCA Future Leaders θα απονεμηθεί σε τέσσερις μελλοντικούς ηγέτες κέντρων συγγραφής. Κάθε χρόνο θα αναγνωρίζεται τουλάχιστον ένας προπτυχιακός φοιτητής και τουλάχιστον ένας μεταπτυχιακός φοιτητής.

Οι υποψήφιοι που κερδίζουν αυτή την υποτροφία θα λάβουν $250 και θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν ένα γεύμα ή δείπνο με τους ηγέτες της IWCA κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου της IWCA.

Για να υποβάλετε αίτηση, πρέπει να είστε μέλος της IWCA σε καλή κατάσταση και να υποβάλετε μια γραπτή δήλωση 500–700 λέξεων συζητώντας το ενδιαφέρον σας για τα κέντρα γραφής και τους βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους σας ως μελλοντικός ηγέτης στον τομέα των κέντρων γραφής. Υποβάλετε την αίτησή σας μέσω αυτή η φόρμα Google. Η δήλωσή σας μπορεί να περιλαμβάνει συζήτηση για:

  • Μελλοντικά ακαδημαϊκά ή επαγγελματικά σχέδια
  • Τρόποι με τους οποίους έχετε συνεισφέρει στο συγγραφικό σας κέντρο
  • Τρόπους που έχετε αναπτύξει ή θα θέλατε να αναπτύξετε στο έργο του συγγραφικού σας κέντρου
  • Ο αντίκτυπος που έχετε κάνει στους συγγραφείς ή/και στην κοινότητά σας

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΡΙΣΗΣ

  • Πόσο καλά ο αιτών διατυπώνει τους συγκεκριμένους, λεπτομερείς βραχυπρόθεσμους στόχους του.
  • Πόσο καλά ο αιτών διατυπώνει τους συγκεκριμένους, λεπτομερείς μακροπρόθεσμους στόχους του.
  • Η δυνατότητά τους να είναι μελλοντικός ηγέτης στον τομέα του συγγραφικού κέντρου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 25 Μαΐου 2023. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο συνέδριο IWCA 2023 στη Βαλτιμόρη. Ερωτήσεις σχετικά με το βραβείο ή τη διαδικασία υποβολής αίτησης θα πρέπει να αποσταλούν στις Έδρες των βραβείων IWCA, Rachel Azima (razima2@unl.edu) και η Chessie Alberti (chessiealberti@gmail.com).