IWCA seisukohavõttud väljendavad IWCA juhatuse poolt kontrollitud ja liikmeskonna poolt kinnitatud seisukohti. Praegused ametikoha avalduse loomise protseduurid leiate dokumendist IWCA põhimäärus:

Positsiooniavaldused

a. Positsioonide avalduste funktsioon: IWCA seisukohavõttud kinnitavad organisatsiooni erinevaid väärtusi ja annavad juhiseid päevaküsimustes, mis on olulised kirjutamiskeskuste töö ja kirjutamiskeskuse uuringute keeruka maailma jaoks.

b. Protsessi eesmärk: IWCA positsiooni avaldus pakub järjepidevat ja läbipaistvat protsessi ning tagab, et positsioonide avaldused püsiksid dünaamilised, ajakohased ja funktsionaalsed.

c. Kes saab ettepanekuid teha: Ametikohaavalduste ettepanekuid võib esitada juhatuse heakskiidetud komisjon või IWCA liikmed. Ideaalis sisaldavad seisukohavõttud konsensuse loomist või koostööl põhinevat lähenemist. Näiteks võivad seisukohavõttud sisaldada mitme isiku allkirju, mis esindavad organisatsiooni mitmekesisust identiteedi või piirkonna järgi.

d. Juhised seisukohavõtude kohta: Ametikoha avaldus:

1. Tehke kindlaks publik ja eesmärk

2. Lisage põhjendus

3. Ole selge, arenenud ja informeeritud

e. Esitamise protsess: Kavandatud seisukohavõttud esitatakse e-posti teel põhiseaduste ja põhimääruste komisjonile. Enne avalduse esitamist IWCA nõukogule ülevaatamiseks võib vaja minna mitu mustandit.

f. Heakskiidu protsess: Põhiseaduste ja põhimääruste komisjon esitab juhatusele seisukohavõttud ja need kiidetakse heaks hääletava nõukogu liikmete häälteenamusega. Kui nõukogu on selle heaks kiitnud, esitatakse seisukoha avaldus liikmetele ratifitseerimiseks 2/3 antud häälte enamusega.

g: Jätkuv ülevaatamine ja läbivaatamine: Kindlustamaks, et positsioonide avaldused on ajakohased ja esindavad parimaid tavasid, vaadatakse positsioonide avaldused läbi vähemalt igal paaritu aastal, ajakohastatakse, muudetakse või arhiveeritakse, kui juhatus seda vajalikuks peab. Arhiveeritud väljavõtted jäävad IWCA veebisaidil kättesaadavaks. Avalduste läbivaatamine sisaldab sidusrühmade ja liikmete seisukohti, kes on avaldustega otseselt seotud.

h: Postitamise protsess: Kui juhatus on selle heaks kiitnud, postitatakse seisukohavõtt IWCA veebisaidile. Neid võib avaldada ka IWCA ajakirjades.

IWCA praegused seisukohavõttud ja seonduvad dokumendid