IWCA babesle bihurtzeko, gure programako publizitatea edo erakusketa taula bat alokatzeko informazioa lortzeko, jarri harremanetan Laura Bentonekin, lbenton@cccti.edu, (828) 726.2722.