Estatutuak

Elkartearen Estatutuak eskuragarri daude klik eginez Nazioarteko Idazketa Zentroen Elkartearen Estatutuak.

IWCA Konstituzioa

Elkarteen Konstituzioa eskuragarri dago klik eginez Nazioarteko Idazte Zentroen Elkartearen Konstituzioa.

Uztaila 1, 2013

I. artikulua: izena eta helburua

1. atala: Erakundearen izena Nazioarteko Idazketa Zentroen Elkartea izango da, aurrerantzean IWCA izenarekin.

2. atala: Ingeleseko Irakasleen Kontseilu Nazionalaren (NCTE) batzarra den aldetik, IWCAk idazketa zentroen beka eta garapen profesionala bultzatzen eta sustatzen du modu hauetan: 1) ekitaldiak eta konferentziak babesten ditu; 2) beka eta ikerketa aurreratu; 3) idazketa zentroen panorama profesionala hobetu.

II. Artikulua: Kide izatea

1. atala: Kuotak ordaintzen dituen pertsona orok har dezake parte.

2. atala: Tasen egitura Estatutuetan zehaztuko da.

III. Artikulua: Gobernantza: funtzionarioak

1. atala: Kargudunak aurreko presidentea, lehendakaria, lehendakariordea (sei urtez jarraian presidente eta iraganeko presidente bihurtzen dena), diruzaina eta idazkaria izango dira.

2. atala: funtzionarioak VIII. Artikuluan xedatutakoaren arabera hautatuko dira.

3. atala: Agintaldiko agintaldiak hauteskundeen ondoren NCTEren Urteko Hitzarmena hasi eta berehala hasiko dira, agintaldiak hutsik dagoen lanpostua betetzen ez badu (ikus VIII.

4. Atala: Lehendakariordea-Lehendakariordea-Lehendakariordetza segidako karguak bi urtekoak izango dira bulego bakoitzean, berriztaezinak.

5. atala: Idazkari eta diruzainen agintaldia bi urtekoa izango da, berriztagarria.

6. atala: funtzionarioek IWCA eta NCTE kidetzak mantendu behar dituzte agintaldian.

7. atala: Ofizial guztien betebeharrak Estatutuetan zehaztutakoak izango dira.

8. atala: Aukeratutako funtzionario bat kargutik kendu daiteke, nahikoa kausa dela eta, gainerako funtzionarioek aho batez gomendatuta eta Kontseiluaren bi herenen botoa emanda.

IV. Artikulua: Gobernantza: Kontseilua

1. atala: Kontseiluak kideen ordezkaritza zabala ziurtatuko du eskualdeko, zabalean eta hauteskunde barrutiko ordezkari bereziak barne. Eskualdeko ordezkariak izendatzen dira (ikus 3. atala); Hauteskunde Barruti Handian eta Berezian ordezkariak Estatutuetan zehazten den moduan hautatzen dira.

2. atala: hautatutako zuzendaritzako kideen agintaldiak bi urtekoak izango dira, berriztagarriak. Baldintzak mailakatuak izango dira; mailakatzea ezartzeko, epeen luzerak aldi baterako egokitu ahal izango dira Estatutuetan zehazten den moduan.

3. atala: Eskualdeko afiliatuek eskubidea dute beren eskualdeko ordezkari bat izendatzeko edo hautatzeko Batzordea.

4. atala: Lehendakariak boto-emaitzarik gabeko Batzordeko kideak izendatuko ditu erakunde osagarrietatik, Estatutuetan zehazten den moduan.

5. atala: Batzordeko kideek IWCAko kide izan beharko dute agintaldian.

6. Atala: Kontseiluko kide guztien eginkizunak, hautatuak edo izendatuak, Estatutuetan jasotzen dira.

7. Atala: hautatutako edo izendatutako Batzordekide bat kargutik kendu ahal izango da behar adinako arrazoiengatik, funtzionarioek aho batez gomendatuta eta Batzordearen bi hereneko botoarekin.

V. artikulua: Gobernantza: batzordeak eta lantaldeak

1. atala: Batzorde iraunkorrak Estatutuetan izendatuko dira.

2. atala: Azpibatzordeak, lantaldeak eta beste lantalde batzuk lehendakariak aginduko ditu, funtzionarioek osatuta eta karguz.

VI. Artikulua: Bilerak eta Ekitaldiak

1. atala: Hitzaldi Batzordearen gidaritzapean, IWCAk aldizka babestuko ditu garapen profesionaleko ekitaldiak Estatutuetan zehazten den moduan.

2. atala: Ekitaldiaren antolatzaileak Batzordeak baieztatuko ditu eta Estatutuetan zehaztutako prozeduren arabera hautatuko dira; ostalarien eta IWCAren arteko harremana Estatutuetan zehaztuko da.

3. atala: Bazkideen Batzar Nagusia IWCA Jardunaldietan egingo da. Ahal den neurrian, IWCAk bilera irekiak egingo ditu CCCC eta NCTEn. Beste batzar orokorrak Kontseiluaren erabakiz egin daitezke.

4. atala: Kontseilua bi hilean behin bilduko da ahal bada baina urtean bi aldiz gutxienez; quorum bat Kontseiluko kideen gehiengo gisa definituko da, gutxienez hiru funtzionario barne.

VII. Artikulua: Bozketa

1. atala: banakako kide guztiek eskubidea dute funtzionarioen, hautatutako kontseilukideen eta konstituzioaren zuzenketetarako botoa emateko. Konstituzioan edo Estatutuetan beste leku batzuetan zehazki esan ezik, emandako legezko botoen gehiengo soila beharko da ekintza bat egiteko.

2. atala: botoa emateko prozedura Estatutuetan zehaztuko da.

VIII. Artikulua: Hautagaitzak, hauteskundeak eta lanpostu hutsak

1. atala: Idazkariak deialdia egingo du; hautagaiek beren burua izendatu dezakete, edo edozein kidek izendatuko duela onartzen duen beste kide bat. Ahalegina egingo da hautesleek gutxienez hiru hautagairen artean edozein postutarako aukera dezaten.

2. atala: Hautagaiak IWCAko kide izan behar dute egoera onean.

3. atala: Hauteskundeen egutegia Estatutuetan zehaztuko da.

4. atala: Lehendakariaren kargua agintaldia baino lehen hutsik geratzen bada, lehengo presidenteak beteko du zeregina hurrengo urteko hauteskundeetara arte, presidenteorde berri bat aukeratu ahal izango den arte. Urtero funtzionarioen aldaketan, lehendakariordeak lehendakaritza hartuko du eta iraganeko presidenteak iraganeko presidentetza osatuko du edo bulegoa hutsik geratuko da (ikus 5. atala).

5. atala: Beste edozein funtzionario agintaldia amaitu baino lehen hutsik geratzen bada, gainerako funtzionarioek behin-behineko izendapena hurrengo urteko hauteskundeetara arte gauzatuko dute.

6. atala: Eskualdeetako ordezkari postuak agintaldia baino lehen hutsik geratzen badira, atxikitako eskualdeko presidenteari ordezkari berria izendatzeko eskatuko zaio.

IX. Artikulua: Eskualdeko Idazketa Zentroen Elkarteak

1. atala: IWCAk bere filial gisa aitortzen ditu Estatutuetan zerrendatutako eskualdeetako idazketa zentroen elkarteak.

2. atala: afiliatuek edozein unetan uko egin diezaiokete afiliatuen egoerari.

3. atala: Kontseiluaren gehiengoaren aldeko botoarekin onartzen dira afiliatu izaera eskatzen duten eskualde berriak; eskaera prozesua eta irizpideak Estatutuetan zehazten dira.

4. atala: Eskualdeko afiliatu guztiek eskubidea dute Zuzendaritza ordezkari bat izendatzeko edo hautatzeko.

5. atala: Egoera onean dauden eskualdeek IWCAri eska diezaiokete beka edo beste laguntza bat eskualdeetako jardueretarako Estatutuetan zehaztutako moduan.

X. artikulua: Argitalpenak

1 atala: Writing Center aldizkaria IWCAren argitalpen ofiziala da; erredakzio taldea Kontseiluak hautatzen du eta estatutuetan ezarritako prozeduren arabera lan egiten du.

2 atala: The Writing Lab Buletina IWCAren afiliatutako argitalpena da; erredakzio taldeak Kontseiluarekin egiten du lan Estatutuetan ezarritako prozeduren arabera.

XI. Artikulua: Finantzak eta Finantza Harremanak

1. atala: Diru-sarreren iturri nagusien artean, bazkideen kuotak eta IWCAk babestutako ekitaldien diru-sarrerak daude Estatutuetan zehazten den moduan.

2. atala: Ofizial guztiek baimena dute finantza kontratuak sinatzeko eta erakundearen izenean gastuak itzultzeko Estatutuetan zehaztutako baldintzen arabera.

3. atala: Diru sarrera eta gastu guztiak diruzainak kontatuko ditu eta irabazi-asmorik gabeko egoerari dagozkion IRS araudi guztiak beteko ditu.

4. atala: Erakundea desegiten bada, funtzionarioek aktiboen banaketa gainbegiratuko dute IRS araudiaren arabera (ikus XIII. Artikulua, 5. atala).

XII. Artikulua: Konstituzioa eta Estatutuak

1. atala: IWCAk erakundearen printzipioak jasotzen dituen Konstituzioa onartu eta mantenduko du eta ezarpen prozedurak jasotzen dituen Estatutu multzoa.

2. atala: Konstituzioaren edo Estatutuen aldaketak 1) Kontseiluak proposatu ditzake; 2) IWCAren Batzar Nagusira joaten diren kideen bi herenen botoarekin; edo 3) hogei kidek sinatutako eta lehendakariari helarazitako eskaeren bidez.

3. atala: Konstituzioaren aldaketak kideek emandako legezko botoen bi hereneko gehiengoarekin ematen dira.

4. atala: Estatutuak onartzea eta aldaketak Kontseiluaren bi hereneko gehiengoaren botoarekin ematen dira.

5. atala: botoa emateko prozedurak VII.

XIII artikulua: Zerga salbuetsitako egoera mantentzeko IRS araudia

IWCAk eta bere kideek Barne Diru Sarreren Kodeko 501 (c) (3) atalean deskribatutako erakunde gisa salbuetsita egoteko baldintzak beteko dituzte:

1. atala: Erakunde hori ongintzako, erlijiozko, hezkuntzako edo zientziako helburuetarako soilik antolatzen da, barne, Diru Sarreren Kodeko 501 (c) (3) atalean xedatutako erakundeei banaketak egitea barne. etorkizuneko edozein zerga kode federalari dagokion atala.

2. atala: Erakundearen etekin garbien zati batek ez du bere kideen, patronatuen, funtzionarioen edo beste pertsona batzuen onurarako edo banatu ahal izango, salbu eta erakundeek zerbitzuengatik arrazoizko kalte-ordaina emateko baimena eta ahalmena izango dutela. emandako eta ordainketak eta banaketak egiteko, 1. atalean eta konstituzio honetako __1__ artikuluan xedatutakoaren arabera.

3. atala: Erakundearen jardueren zati garrantzitsu bat ez da propaganda egitea edo legeria eragiten ahalegintzea, eta erakundeak ez du parte hartuko, ezta esku hartuko ere (adierazpenak argitaratzea edo banatzea barne) kanpaina politikoetan kargu publikoetarako hautagai guztien izenean edo aurka.

4. atala: Artikulu hauetako beste edozein xedapen gorabehera, erakundeak ez du Barne Diru Sarreren 501 (c) (3) atalaren arabera errenta zerga federaletik salbuesten duen erakundeak (a) burutzea baimentzen ez duen beste jarduerarik burutuko. Kodea, edo etorkizuneko edozein zerga kode federalen dagokion atala, edo (b) erakunde batek, ekarpenak kengarriak diren Barne Diru Sarreren Kodeko 170 (c) (2) atalaren arabera, edo etorkizuneko zerga federal bakoitzari dagokion atala. kodea.

5. Atala: Erakundea desegin ondoren, aktiboak banatutako helburu salbuespen bat edo gehiagorako banatuko dira Barne Diru Sarreren Kodeko 501 (c) (3) atalaren edo etorkizuneko edozein zerga kode federalaren dagokion atalaren arabera. gobernu federalari, edo estatuko edo tokiko gobernu batzuei banatuko zaizkie helburu publikoetarako. Halakorik bota ez duten ondasun horiek erakundeko bulego nagusia kokatuta dagoen eskualdeko jurisdikzio eskuduneko auzitegiek botako dituzte, xede horietarako soilik edo erakunde edo erakundeei, aipatutako auzitegiak zehaztuko duen moduan. helburu horietarako antolatu eta funtzionatzen dute soilik.