به انجمن مراکز بین المللی نوشتن خوش آمدید!

انجمن بین المللی مراکز نوشتاری ، الف شورای ملی معلمان انگلیسی وابسته ، در سال 1983 تاسیس شد. IWCA با حمایت از حمایت از توسعه مركز نوشتن ، مربیان و كارمندان حوادث, انتشارات، و سایر فعالیتهای حرفه ای با تشویق بورس تحصیلی متصل به زمینه های مرتبط با مرکز ؛ و با ارائه یک مجمع بین المللی برای نوشتن نگرانی های مرکز.

اگر در یک مرکز نویسندگی کار می کنید یا در مراکز نویسندگی تحصیل می کنید ، امیدواریم که به IWCA بپیوندید. عضویت نرخ ها مقرون به صرفه است اعضا واجد شرایط درخواست برای ما هستند کمک های مالی، به تطبیق مربی ما بپیوندید ، برای ما نامزد شوید جوایز، برای رویدادهای ما ثبت نام کنید ، در هیئت مدیره IWCA خدمت کنید ، و به IWCA ارسال کنید هیئت مدیره کار.

IWCA توسط هیئت IWCA و هفده گروه های وابسته. اگر تازه وارد بورس تحصیلی و کار در زمینه نوشتن هستید ، حتما از سایت ما دیدن کنید منابع احتمال برد مراجعه کنید.

چه چیزی از افسران مورد نیاز است و با خدمت کردن چه سودی خواهید برد؟

IWCA در حال حاضر به دنبال نامزدی برای مدیران اجرایی زیر است: معاون رئیس، دبیر خزانه دار IWCA همچنین نامزدها و نامزدهای خود را برای اعضای هیئت مدیره زیر دعوت می کند: نماینده بزرگ (مجموعاً 3) نماینده 2 ساله کالج نماینده معلم همتا (2 مورد) نامزدی و نامزدهای خود باید تا تاریخ 1 ژوئن 2023 در اینجا ارسال شوند. همه نامزدها باید عضو IWCA باشند…