مجله مرکز نوشتن یک نشریه تحت حمایت IWCA است.

WCJ دو بار در سال منتشر می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ژورنال ، از جمله نحوه ارسال مقاله یا بررسی برای بررسی ، لطفاً به اینجا بروید WCJوب سایت: writecenterjournal.org or اینجا کلیک کنید.

 

____________________

 

The Peer Review یک نشریه تحت حمایت IWCA است. 

TPR یک متن وب آنلاین، با دسترسی آزاد، چندوجهی و چند زبانه برای ترویج بورس تحصیلی توسط پزشکان فارغ التحصیل، کارشناسی، و دبیرستان و همکاران آنها است.

 

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ژورنال ، از جمله نحوه ارسال مقاله یا بررسی برای بررسی ، لطفاً به اینجا بروید TPRوب سایت: thepeerreview-iwca.org or اینجا کلیک کنید.