برای سوال در مورد کمک هزینه و جوایز، تماس کاترینا بلl (صندلی کمک هزینه و جوایز)

برای سوال در مورد عضویت و پول، تماس هالی رایان (خزانه دار IWCA).

برای دیگران س quالات کلی درباره کدام سازمان ها

برای سوال در مورد سایت اینترنتی، پست های شغلی یا تماس با رسانه های اجتماعی برایان هاتسون (نماینده بزرگ؛ مدیر وب سایت و تماس با رسانه های اجتماعی)

برای تمام سوالات دیگر، تماس بگیرید شری وین پردو (رئیس IWCA)