برای کسب اطلاعات در مورد حمایت مالی IWCA ، تبلیغات در برنامه ما یا اجاره میز نمایشگاه ، با لورا بنتون تماس بگیرید ، lbenton@ccccti.edu، (828) 726.2722.