WCJ دو بار در سال منتشر می شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ژورنال ، از جمله نحوه ارسال مقاله یا بررسی برای بررسی ، لطفاً به اینجا بروید WCJوب سایت: writecenterjournal.org

 

ویراستاران: هری دنی، دانشگاه پردو؛ آنا سیکاری، دانشگاه ایالتی اوکلاهما؛ و رومئو گارسیا، دانشگاه یوتا
WCJ در وب: writecenterjournal.org
WCJ اطلاعات تماس: writecenterjournal.org/contact
WCJ می تواند به شما اضافه شود بسته عضویت IWCA.
WCJ متن کامل از موجود است JSTOR از 1980 (1.1) تا آخرین شماره.
راه های دیگر دسترسی WCJ را می توان در وب سایت یافت: writecenterjournal.org/find

مجله مرکز نوشتن یک نشریه تحت حمایت IWCA است.