IWCA به حمایت از دانش پژوهان مرکز بورس و بورس تحصیلی اختصاص یافته است.

اعضای IWCA می توانند برای کمکهای زیر درخواست دهند: کمک هزینه تحقیقاتی IWCA, اعطای پایان نامه IWCA, کمک هزینه تحصیلات تکمیلی بن رافوتو کمک هزینه سفر.

IWCA سالانه جوایز زیر را ارائه می دهد: جایزه مقاله برجسته, جایزه برجسته کتاب، و جایزه رهبران آینده.

La جایزه برجسته خدمات موریل هریس حتی در سالها داده می شود