International Writing Centers Association (IWCA) on sitoutunut tarjoamaan ammatillisia kehittymismahdollisuuksia kirjoituskeskusyhteisön opiskelijoille ja tunnustamaan vertaisohjaajia ja/tai ylläpitäjiä joko perustutkinto- ja jatko-asteella, jotka osoittavat vahvoja johtamistaitoja ja kiinnostusta kirjoituskeskuksen opintoja kohtaan.

IWCA Future Leaders -stipendi myönnetään neljälle tulevalle kirjoituskeskuksen johtajalle. Joka vuosi tunnustetaan vähintään yksi perustutkinto-opiskelija ja vähintään yksi jatko-opiskelija.

Hakijat, jotka ansaitsevat tämän stipendin, saavat 250 dollaria, ja heidät kutsutaan osallistumaan lounaalle tai illalliselle IWCA:n johtajien kanssa vuotuisen IWCA-konferenssin aikana.

Hakeaksesi sinun on oltava hyvässä asemassa oleva IWCA:n jäsen ja lähetettävä 500–700 sanan pituinen kirjallinen lausunto, jossa kerrot kiinnostuksestasi kirjoituskeskuksia kohtaan sekä lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteistasi tulevana kirjoituskeskusalan johtajana. 

Lauseeseesi voi sisältyä keskustelua:

  • Tulevat akateemiset tai urasuunnitelmat
  • Tapa, jolla olet osallistunut kirjoituskeskukseesi
  • Tapa, jolla olet kehittynyt tai haluaisit kehittyä kirjoituskeskustyössäsi
  • Vaikutus, jonka olet tehnyt kirjailijoihin ja/tai yhteisöösi

Arviointikriteerit:

  • Kuinka hyvin hakija ilmaisee erityiset, yksityiskohtaiset lyhyen aikavälin tavoitteensa.
  • Kuinka hyvin hakija ilmaisee erityiset, yksityiskohtaiset pitkän aikavälin tavoitteensa.
  • Heidän potentiaalinsa olla tulevaisuuden johtaja kirjoituskeskuksen alalla.