De IWCA Outstanding Book Award wurdt jierliks ​​útrikt. Leden fan 'e skriuwsintrummienskip wurde útnoege om boeken as grutte wurken te nominearjen dy't teory, praktyk, ûndersyk en skiednis fan skriuwensintrum dwaande hâlde foar de IWCA Outstanding Book Award.

It nominearre boek of grut wurk moat yn it foarige kalinderjier (2021) publisearre wêze. Sawol ien-skreaune en gearwurkjende wurken, troch gelearden op elk stadium fan har akademyske karriêre, publisearre yn print as yn digitale foarm, komme yn oanmerking foar de priis. Selsnominaasjes wurde net akseptearre, en elke nominator kin allinich ien nominaasje yntsjinje. 

It boek of grutte wurk moat

  • Meitsje in wichtige bydrage oan it beurzen fan of ûndersyk nei skriuwsintra.
  • Adressearje ien as meardere problemen fan langduorjend belang foar skriuwersintrumbehearders, teoretisy en beoefeners.
  • Beprate teoryen, praktiken, belied, of ûnderfinings dy't bydrage oan in riker begryp fan skriuwen sintrum wurk.
  • Lit gefoelichheid sjen foar de situeare konteksten wêryn skriuwsintra besteane en operearje.
  • Yllustrearje de kwaliteiten fan twingend en sinfol skriuwen.
  • Tsjinje as in sterke fertsjintwurdiger fan 'e beurs fan en ûndersyk nei skriuwsintra.