Writing Center Journal is in IWCA sponsore publikaasje.

WCJ wurdt twa kear jiers publisearre.

Gean foar mear ynformaasje oer it tydskrift, ynklusyf hoe't jo in artikel of resinsje yntsjinje foar beskôging WCJwebside writingcenterjournal.org or Klik hjir.

 

____________________

 

De Peer Review is in IWCA sponsore publikaasje. 

TPR is in online, iepen tagong, multymodale en meartalige webtekst foar it befoarderjen fan beurzen troch ôfstudearden, undergraduate, en middelbere skoallebeoefeners en har kollaborateurs.

 

Gean foar mear ynformaasje oer it tydskrift, ynklusyf hoe't jo in artikel of resinsje yntsjinje foar beskôging TPRwebside thepeerreview-iwca.org or Klik hjir.