TPR Is téacs gréasáin iomlán ar líne, rochtain oscailte, ilmhódach agus ilteangach é chun cleachtóirí a chur chun cinn ag cleachtóirí iarchéime, fochéime agus ardscoile agus a gcomhoibrithe.

 

 

eagarthóir: Nikki Caswell
Déan teagmháil le haghaidh TPR: eagarthóir@thepeerreview-iwca.org
TPR ar an ngréasán: thepeerreview-iwca.org

An tAthbhreithniú Piaraí is foilseachán urraithe ag an IWCA é.